Košarica

Opći uvjeti korištenja internetske trgovine

Opća pravila i uvjeti („Opći uvjeti“) reguliraju korištenje internetske stranice i internetske trgovine abczabava.hr (dalje u tekstu „internetska stranica“). Ovi Opći uvjeti uređuju odnos između ABC, obrt za izdavačku djelatnost, vl. Maja Svečnjak, OIB 19359692039, sa sjedištem na adresi: Gmajnje 6, 10 090 Zagreb (dalje u tekstu „ABC“) i svake osobe koja obavlja kupnju na internetskoj stranici (dalje u tekstu „Kupac“) kao i svake osobe koja koristi internetsku stranicu bez kupnje (dalje u tekstu „Korisnik“). Pristupanjem internetskoj stranici obvezujete se poštivati ove Opće uvjete te korištenjem internetske stranice potvrđujete da ste suglasni s primjenom ovih Općih uvjeta.

OPĆE ODREDBE

Na ove Opće uvjete primjenjuju se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o trgovini, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o obveznim odnosima te ostali primjenjivi propisi Republike Hrvatske.

„ABC“ zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku te će sve izmjene uz datum stupanja na snagu biti objavljene putem ove internetske stranice. Pritom će važeći Opći uvjeti biti oni koji su bili na snazi u trenutku slanja narudžbe putem internetske stranice. Korisnik i/ili Kupac je dužan prije svake narudžbe provjeriti Opće uvjete, jer je moguća situacija da se promjena dogodi između posjeta internetskoj stranici.

Sav sadržaj i materijal objavljen na internetskoj stranici ekskluzivno je pravo „ABC-a“. Upotreba sadržaja ove internetske stranice (kopiranje, distribuciju ili mijenjanje internetske stranice) bez izričitog pisanog odobrenja „ABC“ nije dozvoljeno. Ime „ABC“ i odgovarajući grafički prikaz također su registrirani i podliježu odredbama propisa koji štite intelektualno vlasništvo.

 

Definicije:

Korisnik: posjetitelj internetske stranice koji ne naručuje proizvode, već samo pregledava sadržaj stranice;

Kupac: osoba koja izvrši narudžbu i plaćanje barem jednog proizvoda u internetskoj trgovini;

Osobni podaci: podaci o Kupcu koji omogućuju da se naručeni proizvodi naplate i dostave Kupcu;

Narudžba: obrazac „ABC-a“ koji Kupac popunjava, pri čemu slijedi potrebne korake kako bi kupio proizvode koji se prodaju u internetskoj trgovini;

Prodavatelj: ABC, obrt za izdavačku djelatnost VL. Maja Svečnjak, Gmajnje 6, 10 090 Zagreb, Hrvatska, matični broj obrta (MBO): 92161359, osobni identifikacijski broj (OIB): 19359692039;

Ugovor: ugovor na daljinu, odnosno ugovor sklopljen između obrta "ABC" i Kupca u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti obrta "ABC" i Kupca na jednom mjestu, pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije (npr. Internet), u skladu s ovim Općim uvjetima koje Kupac izričito prihvaća te se isti smatraju sastavnim dijelom Ugovora.

 Izjava o ograničenju odgovornosti:

  • Korisnik i/ili Kupac potvrđuje da će koristiti internetsku stranicu isključivo na vlastitu odgovornost, da Prodavatelj nije odgovoran za ponašanje Korisnika i/ili Kupca te da Prodavatelj ne jamči za posljedice koje mogu nastati korištenjem ove internetske stranice.
  • Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, uključujući bilo kakvu štetu na opremi Korisnika i/ili Kupca, a koja može nastati Korisniku i/ili Kupcu ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove internetske stranice, te drugih slučajeva za koje Prodavatelj nije odgovoran.
  • Niti u kojem slučaju Prodavatelj, ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ove internetske stranice, ili s njom povezanog sadržaja i/ili softvera, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ove internetske stranice.
  • Internetska stranica privremeno može biti nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sustava i/ili zbog problema više sile te Prodavatelj nije odgovoran za moguću nastalu štetu. Prodavatelj nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka.
  • Prodavatelj zadržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja internetske trgovine u svako doba, bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj internetskoj stranici.
  • Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba koja može sklopiti Ugovor. Za maloljetnike i poslovno nesposobne osobe Ugovor mogu sklopiti njihovi zakonski zastupnici. U slučaja postupanja protivno ovoj odredbi, Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za navedenu povredu.

Prodavatelj ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda te ne odgovara za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda. U slučaju eventualnog razlikovanja između fotografije proizvoda i isporučenog proizvoda, ne radi se o nedostatku proizvoda niti osnovi za povrat proizvoda.