Košarica

Raskid Ugovora

 

 

Otkazivanje narudžbe

U slučaju da kupac odluči otkazati narudžbu putem izjave o otkazivanju narudžbe prije slanja naručenih proizvoda na isporuku, povrat sredstava će biti izvršen u roku sedam (7) radnih dana. Izjava o otkazivanju narudžbe šalje se elektronskom poštom na info@abczabava.hr, ako je narudžba otkazana prije slanja naručenih proizvoda na isporuku, Kupac ima pravo na povrat ukupnog iznosa (za proizvod i dostavu).


Ako je narudžba otkazana nakon slanja naručenih proizvoda na isporuku, Kupac ima pravo na povrat iznosa za proizvod, ali ne i za dostavu te je taj trošak Kupac dužan snositi.
 

Jednostrani raskid Ugovora

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, u slučaju sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija ili ugovora sklopljenog na daljinu, odnosno putem Interneta, Kupac je ovlašten jednostrano raskinuti Ugovor, bez navođenja razloga za to, u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda.

Na ovom linku je moguće pronaći standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid Ugovora, koji Kupac može koristiti za konzumiranje svog prava na jednostrani raskid. Također, osim navedenog načina, Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor putem nedvosmislene izjave poslane poštom ili elektronskom poštom na adresu info@abczabava.hr. Uz navedenu izjavu kojom Kupac izražava svoju volju da raskine Ugovor, potrebno je navesti i osobne podatke (ime i prezime, adresu, broj telefona i/ili adresu elektronske pošte) te podatke o narudžbi. Prodavatelj se obvezuje bez odgađanja Kupcu dostaviti potvrdu o zaprimljenoj izjavi o raskidu, odnosno obrascu za jednostrani raskid, putem elektronske pošte navedene u spomenutoj izjavi, odnosno obrascu.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kad je Kupcu (ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik) naručeni proizvod predan u posjed. Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više proizvoda koji se isporučuju odvojeno, rok započinje teći od dana kada je Kupcu (ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik) predan u posjed zadnji proizvod iz navedene narudžbe.
 

Prodavatelj se obvezuje izvršiti povrat plaćenog iznosa za naručeni proizvod, za koji je Kupac tražio jednostrani raskid Ugovora, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana, od dana kada Prodavatelj zaprimi navedeni proizvod. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. Kod povrata novca na kartice sam proces povrata može trajati par dana duže (za period potreban dok se iznos ne vidi na kartici Kupca).

Povrat robe Kupac mora izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je prijavljen jednostrani raskid Ugovora. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Kupac je dužan snositi troškove povrata robe u slučaju korištenja svog prava na jednostrani raskid ugovora.

Provedba jednostranog raskida Ugovora i povrat novca od strane Prodavatelja bit će mogući pod sljedećim uvjetima: da proizvod nije korišten, da se vraća Prodavatelju u originalnom pakiranju, s deklaracijom te pripadajućim računom i dokumentacijom, u identičnom stanju u kakvom je Kupac primio proizvod. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Raskid Ugovora zbog neispravnosti proizvoda

Kao što je navedeno u prethodnom članku („Dostava“) ako je razlog povrata ili zamjene oštećen ili neispravan proizvod, zamjena ide na trošak Prodavatelja, i to u slučaju da je Proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja u prijevozu.
 

Ako Kupac prilikom preuzimanja naručenog proizvoda od dostavne službe uoči razlog za reklamaciju zbog oštećenja nastalog tijekom dostave, proizvod treba odmah reklamirati dostavljaču jer Prodavatelj neće moći uvažiti reklamacije vezane uz transport i dostavu prijavljene nakon isporuke dostavljenog proizvoda.

Povrat kupljenog proizvoda

Kao što je navedeno u odlomku „Jednostrani raskid Ugovora“, Kupac je dužan vratiti proizvod Prodavatelju, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, u identičnom stanju u kojem mu je proizvod dostavljen, u originalnom pakiranju s pripadajućom dokumentacijom i računom.

Ako Kupac ne udovolji nekom od gore navedenih uvjeta (proizvod vraća neispravan, s većim oštećenjima, bez dokumentacije ili ga ne dostavi u roku od 14 dana od prijave raskida Ugovora), smatrat će se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava ili zamjenu proizvoda.

Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od obavijesti Prodavatelju o svojoj odluci da raskine Ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka gore navedenog roka poslao robu ili je predao Prodavatelju. Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava ili zamjenu proizvoda dok ne zaprimi kupljeni proizvod od Kupca.

Povrat narudžbe potrebno je slanjem poštom na adresu Prodavatelja: ABC, obrt za izdavačku djelatnost, vl. Maja Svečnjak, Gmajnje 6, 10 090 Zagreb.

Opravdanost povrata

Budu li svi uvjeti ispunjeni i Prodavatelj ocijeni da je zahtjev za povratom ili zamjenom opravdan, Prodavatelj će, ovisno o zahtjevu, Kupcu vratiti sredstva na račun koji je Kupac naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod novim u roku od maksimalno 14 dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na gore navedenu adresu.

Utvrdi li Prodavatelj da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatne uporabe, Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Međutim, u tom slučaju Prodavatelj je dužan dostaviti Kupcu pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.